Ensiavun peruskurssi EA 2 (16 t)

Kurssin suorittanut osaa aloittaa 4ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus-ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapu vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia..

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu
-Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva.
  Sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
-Tajuttomalle annettava ensiapu
-Verenkierron häiriötila (sokki)
-Vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
-Loukkaantunen tutkiminen ensiavun antamiseksi
-Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
-Ranka- ja kasvojen vammat
-Pään-ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu
-Murtumat
-Nivel- sekä pehmytosavammat
-Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirotsekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Valinnaisaiheita kohderyhmän mukaan

PPE-D- peruskurssi 4tEA 2-kurssille voi osallistua, kun EA1- kurssin todistus on voimassa.
eakortti
e laukku
Copyright © 2011       Etelä-Suomen Ensiapukoulutus      Email : eija.hemminki@ensiapukurssi.fi       phone: 050-3846401
ETELÄ-SUOMEN ENSIAPUKOULUTUS