Elvytyskurssi 3 t

Kurssilla käydään läpi henkeä pelastavan ensiavun perusasiat.

- Auttamisrohkeus
- Sydän- ja verisuonitaudit ja niiden riskitekijät
- Elvytystapahtuma demonstroiden eri tilanteita käytännön harjoituksin

eakortti
e laukku
Copyright © 2011       Etelä-Suomen Ensiapukoulutus      Email : eija.hemminki@ensiapukurssi.fi       phone: 050-3846401
ETELÄ-SUOMEN ENSIAPUKOULUTUS